צוואה הדדית

צוואה הדדית

צוואה הדדית יכולה להיערך על ידי שני בני הזוג במסמך אחד (צוואה משותפת) או כשתי צוואות נפרדות, וזאת במטרה להגביל את האפשרות של אחד מבני הזוג לשנות את צוואתו. בעוד שני בני הזוג בחיים, אין לאחד מהם אפשרות לערוך שינוי בצוואה מבלי להודיע בכתב לצד השני בהתאם להוראות החוק, וזאת בכדי לאפשר גם לצד השני לשנות את צוואתו אם ירצה בכך. לאחר מות אחד מהם, אם הנותר בחיים ישנה את צוואתו, יהא עליו להשיב לעזבון בן זוגו המנוח את כל מה שקיבל ממנו על פי צוואתו.*

חשוב לציין שלעיתים נסיבות חיים שלא נלקחו בחשבון, גורמות לכך שלאחר מות אחד מבני הזוג, עולה צורך של הנותר בחיים לשנות את הצוואה. לכן, חשוב לערוך צוואה הדדית אצל עורך דין צוואות וירושות אשר מתמחה בתחום ובעל ניסיון רב בעריכות צוואות מסוג זה. עורך דין מנוסה יפרוש בפני בני הזוג ככל הניתן את כל התרחישים האפשריים ויערוך צוואות מפורטות כדי לתת מענה למגוון הסיטואציות היכולות להתעורר בעתיד.

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, חייגו – 052-3003786

צוואות הדדיות אינן חייבות להיות צוואות זהות

כאשר בני הזוג מחליטים לערוך צוואות הדדיות, אין חובה שהוראות ההורשה יהיו זהות. כך למשל, אחד מבני הזוג יכול להחליט שלאחר מותו כל עזבונו יעבור בירושה לבן הזוג שנותר בחיים ורק לאחר פטירת שניהם הירושה תתחלק באופן שווה בין ילדיהם המשותפים, בעוד האחר יחליט להוריש בצוואתו את כל עזבונו ישירות לילדיו בלבד. מה שמגדיר את הצוואה כ"הדדית" הוא הגבלת בני הזוג מלשנות את צוואתם בעתיד.

שינוי או ביטול צוואה הדדית בעוד שני בני הזוג בחיים

הרעיון העומד בבסיס עריכת צוואה הדדית, הוא שצוואתו של כל אחד מהם מסתמכת על זו של השני.

במידה ואחד מהם מעוניין לשנות או לבטל את צוואתו בעוד שניהם בחיים, הוא חייב למסור הודעה בכתב לצד השני על פי הוראות החוק, לפני ביצוע השינוי, וזאת במטרה לאפשר לצד השני לערוך גם הוא צוואה חדשה. במידה ולא נמסרה ההודעה, לא יהיה תוקף לשינוי שבוצע בצוואה.

לאחר מסירת ההודעה כחוק, שתי הצוואות מבוטלות, ושני הצדדים רשאים לערוך צוואה חדשה. במידה ובן הזוג שקיבל את ההודעה לא יערוך צוואה חדשה, עזבונו יחולק לאחר פטירתו בהתאם לברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה.

חשוב לציין כי ייתכנו מקרים בהם להודעה יהיה תוקף מוגבל או יישלל תוקפה לחלוטין, כמו במקרה בו בן הזוג השני אינו במצב כשיר לערוך צוואה עקב מצב קוגניטיבי ירוד במידה השוללת את כשרותו.

שינוי או ביטול צוואה הדדית לאחר מות אחד מבני הזוג

לאחר מות אחד מבני הזוג, אם בן הזוג שנותר בחיים מעוניין לערוך שינוי בצוואתו, עליו לבצע הסתלקות מהירושה שהוא אמור לקבל מבן הזוג המנוח על פי צוואתו של המנוח, ורק בתנאי זה יוכל לערוך צוואה חדשה. במידה והעיזבון עבר כבר לידיו, על בן הזוג שנותר בחיים להשיב את כל מה שירש על פי צוואת המנוח, בטרם יוכל לערוך צוואה חדשה.

הליכים משפטיים בעניין שינוי צוואה הדדית

מעת לעת בית המשפט נדרש לבחון מקרה בו אחד הצדדים ביצע שינוי בצוואה הדדית ללא הודעה כחוק לצד השני, או מקרה בו לאחר מות בן/בת הזוג, זה הנותר מבקש לערוך שינוי בצוואה מבלי לוותר על הירושה. במקרים אלו, בית המשפט בוחן בין היתר את התוקף של הצוואה ההדדית, השלכות ההוראות שבה, משמעות והשלכות השינוי שלה והנסיבות שהובילו לרצון או הצורך בשינוי.

קביעת תנאים בצוואה הדדית לגבי שינויה

בני הזוג יכולים לכלול בצוואה הדדית תנאים בהם יהיה ניתן לערוך שינויים בצוואה, בין אם בעוד שניהם בחיים ובין אם אחד מהם נפטר, ולעשות זאת גם שלא בהתאם להוראות החוק בנוגע לצוואה הדדית.

כך למשל, בני הזוג יכולים לקבוע בצוואה ההדדית כי כל אחד מהם רשאי לערוך שינויים בצוואתו גם ללא מסירת הודעה בכתב לצד השני. לחילופין, או בנוסף, הם יכולים לקבוע שבמקרה של מות אחד מהם, הצד השני יוכל לערוך שינוי בצוואתו מבלי לוותר על העזבון שירש בהתאם לצוואה ההדדית.

קביעת תנאים מסוג זה יכולים לאפשר לבני הזוג לתכנן בצורה נכונה יותר עבורם את אופן הורשת העזבון שלהם, תוך התחשבות בצרכים של כל אחד מהם.

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, חייגו – 052-3003786

__________________

*בשנת 2005 תוקן חוק הירושה בכל הנוגע לצוואות הדדיות, ומאמר זה עוסק בצוואות הדדיות שנערכו לאחר שנה זו. הכללים המשפטיים אשר חלים על צוואות שנערכו לפני שנת 2005 הינם שונים מהמפורט מעלה..


תכנים נוספים שיכולים לעניין אותך:

הסתלקות מירושה
ירושה על פי החוק
ירושה על פי צוואה
התנגדות לצוואה