מזונות אישה

מזונות אישהאיזו ערכאה מוסמכת לדון במזונות האישה?

אישה יכולה לבחור להיכן להגיש תביעה למזונותיה – לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הרבני. אולם, אם הבעל יקדים ויגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, ויכרוך לה את נושא מזונות האישה – הסמכות תוקנה לבית הדין.

מתי חייב בעל במזונות אשתו?

נקודת המוצא היא שהבעל חייב במזונות אשתו עד הגירושים, אלא אם נמצאה סיבה לפוטרו. הסיבות העיקריות לפטור הן:

  1. לאישה יש הכנסות שמכסות את צרכיה.
  2. האישה לא היתה נאמנה לבעלה – במקרה כזה, כשהבעל טוען שהאישה לא היתה נאמנה לו, בית הדין הרבני הוא בעל הסמכות לבדוק טענה זו, ופסק דינו יחייב גם את בית המשפט למשפחה לשלול את זכות האישה למזונות.
  3. האישה "מורדת" (מסרבת ליחסי אישות ללא סיבה מוצדקת).
  4. האישה עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת – במקרה כזה, כשהבעל טוען שלאישה לא היתה סיבה מוצדקת לעזוב את הבית, נטל ההוכחה מוטל באופן עקרוני על האישה להוכיח שהיתה לה סיבה מוצדקת לעזוב, אך הנטל אינו כבד.
  5. בית הדין הרבני חייב את האישה לקבל גט.

הפרטים מורכבים ומחייבים התייעצות עם עו"ד המתמחה בתחום.

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, חייגו – 052-3003786

האם חובת המזונות לאישה נמשכת גם אחרי הגירושים?

לא. הבעל חייב במזונות אשתו רק כל עוד היא אשתו. מעת הגירושין בטלה חובתו.

אם הבעל מסכים לשלם לאישה גם אחרי הגירושין, ניתן לכלול זאת בהסכם הגירושין. חיוב זה דומה לתשלום מזונות, אך הוא חיוב כספי רגיל.

כיצד נקבע סכום המזונות לאישה?

הסכום נקבע לפי רמת החיים שהאישה הורגלה אליה, אבל בעת משבר נלקחות בחשבון הנסיבות החדשות כגון הוצאות חדשות של הבעל (למשל אם עזב את הבית ושכר דירה).

הרכיבים הבסיסיים של מזונות אישה הם: מזון, ביגוד והנעלה, בריאות, מדור (שכר דירה או משכנתא) והוצאות החזקת המדור (ארנונה, מים, חשמל, ועד בית וכו'), החזקת רכב, תרבות, טיפוח חן, נופש ועוד.

האם אישה שעובדת זכאית למזונות?

אם משכורתה של האישה מספיקה לצרכיה – הבעל פטור ממזונותיה. גם הכנסות של האישה ממקורות אחרים שאינם עבודה, כגון נכס שהיא משכירה, יכולות להילקח בחשבון. אם הכנסתה מכסה רק חלק מצרכיה, הבעל יחויב להשלים לה את ההפרש.

חישוב הכנסות האישה לצורך קביעת מזונותיה נעשה בדרך כלל על פי ממוצע הכנסתה ב-12 החודשים שלפני הגשת תביעתה.

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, חייגו – 052-3003786

כיצד מחשבים את הכנסת הבעל לצורך קביעת גובה המזונות?

בקביעת הכנסות הבעל מתחשבים גם ביכולת הכנסתו וגם בהכנסות מרכוש, למשל משכר דירה שהוא מקבל אם הוא משכיר דירה.

גם "יכולת ההשתכרות" של בני הזוג תילקח בחשבון בקביעת גובה המזונות, ולא רק הכנסתם בפועל. בית המשפט יאמוד כמה הם יכולים להרוויח, ויבדוק האם מי מהם אינו ממצה את פוטנציאל השתכרותו במכוון ובחוסר תום לב.

האם אישה יכולה לעתור לקבלת מזונות זמניים?

כעיקרון, לא ניתן לתבוע מזונות לפני שמגישים בקשה ליישוב סכסוך ועד שמסתיימת תקופת "עיכוב ההליכים" הקבועה בחוק. אך במקרים חריגים ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולבקש מזונות זמניים. הדרך לעשות זאת, לאור החוק החדש המחייב הגשת בקשה לישוב סכסוך, היא כמו במזונות זמניים לילדים (עיינו במאמר בנושא זה – מזונות ילדים).

כיצד מגישים תביעה למזונות אישה?

לכתב התביעה יש לצרף טופס "הרצאת פרטים", 12 תלושי משכורת אחרונים, וכאשר התובעת עצמאית – אישור על עיסוקיה והכנסותיה ברוטו ונטו ב-12 החודשים שלפני הגשת התביעה. יש לציין בהרצאת הפרטים את חשבונות הבנק בחודשיים שקדמו להגשת התביעה, וכן לפרט את הרכוש הקיים.

גם הבעל שמגיש כתב הגנה צריך לפרט נתונים אלה.

כיצד ניתן לערער על פסק דין למזונות?

על החלטה למזונות זמניים, ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 30 יום בקשה לקבל רשות ערעור. אך רק לעתים רחוקות ניתנת רשות כזאת, בנושא של מזונות זמניים.

על פסק דין סופי למזונות, ניתן לערער בזכות לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום.

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, חייגו – 052-3003786

תכנים נוספים שיכולים לעניין אותך:
גישור גירושין
ייצוג בהליך גירושין
איך להתגרש בלי לפגוע בילדים
חלוקת דירה בגירושין
משמורת ילדים
שינוי מקום מגורים לאחר גירושין