חלוקת פנסיה, מניות ומוניטין בגירושין

חלוקת פנסיה, מניות ומוניטין בגירושיןמה דינם של "זכויות סוציאליות" שנצברו ממקומות העבודה?

בעת הגירושין, או במועד מוקדם יותר לפי קביעת בית המשפט, יתבצע "איזון" של כל הצבירות הכספיות והזכויות הסוציאליות שצברו בני הזוג במהלך הנישואין. זכויות אלה כוללות: חסכונות, פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וכדומה.

בן הזוג שצבר יותר, ישלם לצד השני את מחצית ההפרש בין כלל הצבירות של שני הצדדים.

כיצד מאזנים כספים שעדיין לא הגיע מועד פדיונם, כגון קרנות פנסיה?

עפ"י "החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני", כל בן זוג יכול להירשם בקופות של הצד השני, וכאשר הצד השני יפרוש – הצד הראשון יקבל חלק מהכספים ישירות מהקופה. חישוב החלק המגיע לבן הזוג נעשה על ידי אקטואר שבני הזוג פונים אליו בהסכמה, או ממונה על ידי בית המשפט.

אם בני הזוג מעוניינים לסיים את כל ההתחשבנויות בעת הגירושין בלי להשאיר "זנבות", כלומר שהצד שצבר יותר ישלם כבר עתה את המגיע לבן זוגו ובכך יסתיים הענין – ניתן לבקש מהאקטואר חישוב "מהוון" של מסת הצבירות, כדי לקבוע את הסכום שישולם.

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, חייגו – 052-3003786

כיצד יחולקו "אופציות" שניתנו לאחד מבני הזוג?

גם נושא זה מורכב במיוחד, ויש להיעזר בו במומחים בתחום שמגישים לבית המשפט חוות דעת. באופן כללי: האופציות הן רכוש ככל רכוש אחר הניתן לחלוקה ולאיזון. זאת, אם האופציות ניתנו עבור עבודה שנעשתה בתקופת הנישואין, לפני פרוץ הקרע בין בני הזוג (לפני "מועד הקרע").

ראשית יש לקבוע את אחוזי החלוקה: כמה אחוזים מהאופציות יקבל כל צד. לצורך כך יש לבדוק מהו החלק מתוך האופציות המתייחס לעבר (לעבודה שנעשתה לפני מועד הקרע) ומהו החלק המתייחס לעתיד (לעבודה שמצפים מהעובד לעשות לאחר מועד הקרע).

לצורך כך בודקים את מהותן של האופציות, והמהות עשויה להיות שונה ממה שנראה במבט ראשון. למשל: אם מחייבים את העובד להמשיך לעבוד בחברה תקופה נוספת כדי שיוכל לממש את האופציות בעתיד, אין זה מחייב שבמהותן ניתנו לו עבור העבודה העתידית. יתכן שניתנו או יינתנו לו עבור עבודתו בעבר, והתנאי שימשיך לעבוד הוא רק תנאי לקבלתן. כל מקרה ונסיבותיו.

אם האופציות מתייחסות לתקופת עבודה שחלקה לפני מועד הקרע וחלקה אחריו – המומחה שיגיש חוות דעת יבצע את החישוב, על ידי שיקלול תקופת העבודה שחפפה לחיים המשותפים ביחס לתקופת העבודה הכוללת (לפי "כלל הזמן" – time rule).

אחרי שייקבעו אחוזי החלוקה (כמה לכל צד), יגיע השלב השני – החישוב של שווי האופציות וכיצד לבצע את החלוקה בפועל. החישוב מסובך כאשר מדובר באופציות שטרם הבשילו וטרם הגיע מועד מימושן.

ישנן שתי אפשרויות לחלוקה:

א. בעל האופציות יעביר כבר עכשיו תשלום כספי למשנהו עבור חלקו באופציות, על פי חישוב שיערוך המומחה. בכך יסתיים העניין, ובעתיד כשיגיע מועד מימוש האופציות, כל הרווחים יהיו לבעל האופציות בלבד.

ב. בני הזוג ימתינו אחרי הגירושין עד שיגיע מועד מימוש האופציות, ואז יתחלקו ברווחים לפי האחוזים שנקבעו.

באופן כללי, השאיפה של בתי המשפט היא לסיים את השותפות הכלכלית בין בני הזוג עם הגירושין (כלל "הפרידה הנקייה" – clean break), וכך גם מעדיפים בדרך כלל בני הזוג. אך בתחום זה, עקב הקושי לקבוע מה יהיה שווי האופציות בעתיד, היו מקרים בהם פסק בית המשפט שהערכת השווי תידחה עד למועד המימוש.

מהם "מוניטין", "נכסי קריירה" ו"פערי שכר"?

גם מוניטין של אדם או עסק עשוי להיחשב כ"רכוש" בעל ערך כספי אשר יעמוד לחלוקה בעת הגירושין, או לכל הפחות יזכה את בן הזוג השני בקבלת פיצוי – אם קיים פער משמעותי בין הצדדים בנושא זה.

בית המשפט רשאי לפסוק שהפיצוי ישולם בבת אחת, או בתשלומים הנקראים "תשלומים עיתיים".

רק פער משמעותי בין הכנסות הצדדים יוכל לשמש עילה לחיוב זה.

נושא זה הוא מן המורכבים שבדיני המשפחה. לא קל להעריך מוניטין של אדם או עסק, ואין מודל אחד ברור ומוסכם לחישוב הפיצוי בגין פערי שכר. קיימות בנושא דעות שונות בין השופטים.

אורי דון יחייא הינו עו"ד ומגשר מוסמך, מומחה לענייני משפחה וגירושין מזה כ-20 שנה. הוא מייצג לקוחות בבית המשפט לענייני משפחה וכן בבית הדין הרבני, וכן מגשר גירושין מוסמך.

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, חייגו – 052-3003786

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אתכם:
חלוקת רכוש בגירושין
איך להתגרש בלי לפגוע בילדים
גישור גירושין
מזונות ילדים
מזונות אישה