התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואהקורה לא פעם, שאנשים הנמצאים בקירבת המוריש מנסים לנצל זאת כדי להחתימו על צוואה לטובתם. כדי לוודא שהצוואה אכן משקפת את רצון המוריש, נקבעו בחוק דרישות קפדניות כדי שהצוואה תהא בת תוקף.

אם אתם סבורים שהצוואה מקפחת אתכם, מומלץ לפנות בדחיפות לעו"ד המתמחה בתחום, שיחווה את דעתו האם כדאי לכם להגיש התנגדות לקיומה.

העילות הנפוצות בהתנגדויות לצוואה, הן:

  1. "אי כשירות" של המוריש, באופן שלא היה מסוגל להבחין בטיבה של צוואה כלומר להבין על מה הוא חותם. אם מועלית טענה מבוססת שהוא לא היה כשיר לצוות, בית המשפט ימנה מומחה רפואי שיבדוק זאת עפ"י המסמכים הרפואיים והעדויות שיוצגו בפניו, ויגיש חוות דעת לבית המשפט.
  2. "מעורבות של הנהנה בעריכת הצוואה" – אם מי שנהנה על פי הוראות הצוואה נטל חלק פעיל בעריכתה, הדבר עשוי להוות עילה לפסילתה. הדבר תלוי במידת המעורבות.
  3. "השפעה בלתי הוגנת" של הנהנה על המוריש – לא כל השפעה על המוריש תפסול את הצוואה, אלא רק השפעה בלתי הוגנת. מותר לאדם, לדוגמה, לנסות ולשכנע את אחד מהוריו לערוך צוואה לטובתו, כל עוד הוא עושה זאת ללא לחץ ואיומים, וההורה חופשי לבחור וביכולתו לסרב לו. אך אם ההורה הינו במצב של תלות עמוקה בנהנה, או מנותק מקשרים חברתיים אחרים, יתכן שחשש שאם לא יעשה כדברי הנהנה הוא ינטוש אותו ומצב זה עשוי להביא לפסילת הצוואה.
  4. "פגמים צורניים" בצוואה – כאשר לא התקיימו הדרישות הטכניות הקשורות לכתיבתה והמפורטות בחוק, כמו למשל פגם בחתימת המצווה או חתימות העדים, פגם או טעות בתאריך שנכתב בצוואה, או פגם בכשרות העדים. לא כל פגם יביא לביטול הצוואה, וישנם פגמים הניתנים לתיקון בתנאים מסוימים.

כיצד לפעול כאשר קיים חשש להשפעה בלתי הוגנת על המוריש

אם אתם חפצים להתנגד לקיומה של צוואה, עליכם לפעול בדחיפות, שכן החוק מציב מסגרת זמנים שרק בה ניתן להגיש התנגדות.

אם יש לכם חשש שהמוריש הותיר צוואה מקפחת, אך אינכם יודעים זאת בוודאות – בידקו האם הוגשה לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו קיום צוואה.

 

 

תכנים נוספים שיכולים לעניין אותך:
ירושה על פי החוק
ירושה על פי צוואה
הסתלקות מירושה
צוואה הדדית